МОСВ с важно съобщение: Одобриха Източен вариант Г 10.50 на Лот 3.2 на магистрала „Струма“
12.10.2017 15:48 Mobile watches 2642 прочита Mobile comments 2 коментара

Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ взе решение на заседанието си днес за одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50. Предвид големия обществен интерес, при взимането на решението членовете на съвета проведоха задълбочена експертна дискусия. Те се съобразиха със значителния брой, постъпили в хода на процедурата по оценката на въздействието на околната среда (ОВОС) различни по характер становища, позиции, мнения и възражения по различните варианти на трасе. Бяха взети предвид резултатите от проведените обществени обсъждания и заключенията на независимите експерти от извършените ОВОС и Оценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000.

Процедурата по ОВОС започна през април 2015 г. Тя се проведе при стриктно спазване на всички нормативни изисквания на Закона за опазване на околната среда. Направени бяха допълнително значителен брой консултации с други ведомства, организации и институции за обективно вземане на решение предвид приоритетността на обекта и проявения голям обществен интерес.

За да подпомогнат вземането на решение, в състава на заседанието на ВЕЕС бяха включени представители на научната общност и други експерти. Заседанието на 12. 10. 2017 г. беше насрочено със заповед на министъра на околната среда и водите, съгласно Правилника за функциите, задачите и състава на ВЕЕС. В работата на заседанието участва и представител на НПО, определен според правилника.

С взетото решение по ОВОС за одобряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ са предписани задължителни за изпълнение условия и мерки по Закона за опазване на околната среда при всичките етапи по реализацията на инвестиционното предложение.

П. Попов

2 коментара
Коментирай
12.10.2017 16:46 | Подобряване
Пак няма яснота! Магистралата на изток от реката ли ще мине или само платното за София? Как точно ще ни подобрят?
12.10.2017 20:33 | Ставри
Ако магистралата се изнася от дефилето, то трябва да се изнесат на изток и двете платна. Вариант без алтернативен път е голяма глупост и ще се наложи скъпа корекция по-късно. Всичко останало е борба за пари, много пари от комисионните.
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар


Въведете кода от картинката