Експерти от Министерство на икономиката се срещнаха с представители на бизнеса в Благоевградска област
11.07.2018 15:04 Mobile watches 4862 прочита Mobile comments 0 коментара

При изключително голям интерес от страна на бизнеса в Пиринско премина информационната среща за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“, организирана от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Областен информационен център – Благоевград. Срещата в Благоевград беше последна от информационната кампания на УО на ОПИК за представяне на процедурата в 10 града в цялата страна.

"Над 2 000 проекта очакваме да бъдат подадени по време на двата срока за кандидатстване на процедурата, което показва колко полезна е тя за стартиращите предприятия“, коментира зам.-главният директор на ГД ЕФК Илияна Илиева. Тя и експерти от дирекцията разясниха в детайли Насоките за кандидатстване пред потенциални бенефициенти и отговориха на място на всички поставени въпроси.

Предприемачите, желаещи да кандидатстват с проектни предложения, трябва да са регистрирани по Търговския закон след 31 декември 2016 г., като допустими за участие са и новорегистрирани фирми и организации. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768 лв., като минималния размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за един проект е 50 000 лв., а максималният - 200 000 лв. Максималният интензитет на помощта е 80%. Допустими за финансиране разходи са за възнаграждения на персонал, закупуване на техника и оборудване, необходими за изпълнение на заложената в проекта бизнес идея, наем на помещения, софтуер и други.

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване - 16.30 часа на 5-ти септември 2018 г. и 16.30 часа на 7-ми ноември 2018 г., в зависимост от това, в кой сектор попада дейността на предприятието – кандидат. Кандидатстването става по електронен път чрез платформата ИСУН 2020.

В. Стефанов

 

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар


Въведете кода от картинката