„КУЛТУРЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА-РАЗГОВОР
10.12.2018 11:55 Mobile watches 10612 прочита Mobile comments 0 коментара

Сдружение „Културен Клъстер България“ кани свои съмишленици и потенциални партньори на среща-разговор в град Благоевград на 15 декември 2018 година.

На срещата гостите ще бъдат запознати с дейността и целите на Сдружението. Поканени са директори на културни институции и продуцентски центрове, експерти, дейци в областта на културата и изкуствата, галеристи, представители на културни дирекции и отдели на общини, управители на фестивали и фондации, ръководители на проекти, художници, режисьори, частни предприемачи.

Някои от основните приоритети на „Културен Клъстер България“ са: предоставяне на информация в областта на културата, участие и осигуряване на достъп до програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и/или други национални или международни донорски програми, организиране на изложения, конференции, фестивали и събития с културна насоченост, разработване и внасяне на предложения за актуализиране на нормативната база, регулираща културния сектор, насърчаване на мениджмънта в областта на изкуството и изграждане на мост между културата, бизнеса и институциите у нас.

Сдружението планира участие в регионални, национални и международни проекти и програми. Екипът е осъществил поредица от срещи с организации в страната и в чужбина, имащи сходен предмет на дейност, присъствал е на международни форуми, изложения, фестивали и панаири.

www.eufunds.bg
Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

На събитието в Благоевград членовете на консорциума ще запознаят аудиторията със заложените дейности в проекта „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Културен Клъстер България” и с направеното досега. Идеята е да се осъществи сътрудничество между Сдружението и регионалните културни институции, както и партньорства с юридически и физически лица, представители на културния бранш в региона.

Срещата ще бъде на 15.12. 2018 г. в конферентната зала на “Сити Хотел Благоевград“ от 11.00 часа и ще премине при следния дневен ред:

1. Запознаване с дейността и целите на „Културен Клъстер България“.

2. Запознаване с работата по проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на „Културен Клъстер България“.

3. Дискусия в търсене на общи идеи и възможности в областта на регионалната култура и изкуство.

Входът и участието са свободни.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „КУЛТУРЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ”

www.eufunds.bg
Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар


Въведете кода от картинката