Правят рибарник за пъстърва край с.Ощава
08 януари 2020 15:29 Mobile watches 15789 прочита Mobile comments 4 коментара

Благоевградската фирма „ТЕМИДА 2005“ ООД ще прави рибарник за развъждане на пъстърва . Инвестиционното предложение, внесено в РИОСВ- Благоевград е „Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва в село Ощава, община Кресна“. То предвижда рибарникът да бъде изграден от 14 басейна, разположени на два реда, изградени от стоманобетон с ширина 2,5-3,5 м., дължина 10,0-12,0 м и дълбочина 1,5-2,0 м.

Пъстървата ще се угоява със специализирана храна (гранули). Предвиденият капацитет на рибовъдното стопанство е 5 тона/годишно, като се предвижда нарастване и до 10 тона/годишно в последствие.

Предвижда се водовземане от река Ощавска, посредством изграждане на водохващане. Необходимо водно количество за захранване на рибарника с вода е в размер на до 600 л/сек. От мястото на водохващане в р. Ощавска, водното количество ще се довежда по гравитачен канал до рибовъдните бетонови басейни.

Съгласно становище на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището. По отношение изискванията на Закона за биологичното разнообразие инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Същото попада в границите на една защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка от фирмата са изискани допълнителни документи и информация за технологична схема, да се направи описание на всички имоти, които ще бъдат засегнати от предложението и други. Очаквайте подробности.

К. Тодоров

4 коментара
Коментирай
08.01.2020 17:21 | Мърдок
Необходимо водно количество за захранване на рибарника с вода е в размер на до 600 л/сек !!!!!?????
Това неграмотнико прави 216 куб. м. на минута явно не си добре с главата!!!!!
0. 6 куб. м. х 360 сек = 216 куб. м.
Перник потребяваше по 460 литра в секунда, когато имаше вода
08.01.2020 19:04 | ���. K������� ������
до горния разбирач
-----
Колего, ти да не мислиш, че пъстървата ще я пие тази вода?
Едно и също коичество влиза и излиза от басейните :)
09.01.2020 10:29 | Пеше
ВЕЦ не направихме, сега ще пробваме да правим рибарник
11.01.2020 00:22 | Evgeni Chaev
A nie horata piem ot tazi voda. Kogato vodata se zaviryava se otaivat tezhki metali koito sa opasni za zdraveto. Purvo Vodno-elektricheska tsentrala a sega ribanitsi za da praviat niakogo bogat. Na vseki koito planuva da pravi nikakvi promeni koito zasiagat obshtoto bogatstvo kakvato e vodata triabva da investirat kato naprimer da podurzhat asvaltoviat put. No s tozi obshtinski kmet I klisarite okolo nego-samo I edinstveno zagubi za malko ostanaloto naselenie po nashite sela....
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар