РС - Дупница отхвърли споразумение и върна дело с обвиняем за нарушаване на мерките против COVID - 19
21 май 2020 10:21 Mobile watches 2415 прочита Mobile comments 0 коментара

Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Ели Скоклева
отказа да одобри постигнато споразумение между прокуратурата и
защитата на подсъдимия Цветелин С., с което обвиняемият се признава за
виновен, в нарушаване на мерките, издадени против разпространението
или появяването на заразна болест по хората / COVID -19 /.
Споразумението предвиждаше наказание „Пробация“, със задължителни
пробационни мерки за срок от 1 година. Съдът прекратява наказателното
производство по това дело и го връща на Районна прокуратура – Дупница.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В мотивите си съдия Ели Скоклева се казва, цитирам: „Посочено е, че
обвиняемият е нарушил противоепидемични мерки, въведени със заповед на
Министъра на здравеопазването от 17.03.2020г., изменена и допълнена
със Заповед от 19.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед от
26.03.2020г. В случая обвинението е деяние, осъществено на
08.04.2020г., когато визираните заповеди на Министъра на
здравеопазването са отменени със Заповед № РД-01-183/06.04.2020г.,
тоест в обвинението не са посочени конкретните правила и мерки, които
са нарушени, и съответните актове, с които са въведени тези правила
или мерки.

На второ място, в хода на досъдебното производство липсват
доказателства по отношение субективната страна на обвинението“.

Съдия Скоклева посочва още, че понятието „карантина“ не се визира в
нито един законов или подзаконов нормативен акт, като в Закона за
здравето се визира понятието „задължителна изолация“.

„Макар и последното да е популярно като понятие, за да се обективира
субективната страна следва да се съдържат доказателства, че
подсъдимият знае за множеството заповеди, издадени от Министъра на
здравеопазването, разяснено е какви действия или бездействия следва да
извършва когато е поставен под карантина, и съответно да е осъществил
изпълнителното деяние, а именно да е нарушил конкретни наредби,
правила или мерки“, пише още в мотивите на съдия Скоклева.

В. Иванова

 

 

0 коментара
Коментирай
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар