200 безработни ще бъдат назначени като организатори на общественополезен труд
12.09.2018 13:44 Mobile watches 2772 прочита Mobile comments 0 коментара

Двеста безработни ще бъдат наети на работа като организатори на общественополезен труд в рамките на Национална програма "Активиране на неактивни лица" на Агенцията по заетостта, съобщават от пресцентъра на Агенцията.

Предвижда се те да бъдат назначени в 72 общини в страната, като подборът и сключването на договори за субсидиране на заетостта между териториалните поделения на Агенцията по заетостта и общините вече са започнали. Новата дейност по програмата е насочена към подобряване на организацията и изпълнението на общественополезни дейности, които хората, получаващи месечни социални помощи, трябва да полагат всеки месец в рамките на 14 дни.

С цел те да бъдат по-пълноценно ангажирани в полезни за общината дейности, както и за да се улесни формирането или възстановяването на трудовите им навици и дисциплина, в общините с най-голям брой хора, обект на социално подпомагане, се разкриват новите работни места за организатори. Конкретните дейности, които ще изпълняват организаторите, са свързани с планирането и прякото изпълнение на общественополезната работа, организирането и контрола на полагащите общественополезен труд, водене на документацията и изготвяне на отчети, предоставянето им на съответните ангажирани институции, както и други съпътстващи отговорности, свързани с ефективното осъществяване на дейности от обща полза за населеното място и общността.

Назначените организатори ще работят във всички населени места от съответната община, като всеки от тях ще отговаря за не по-малко от 50 социално подпомагани, полагащи ежемесечно общественополезен труд.

Желаещите да се включат в подбора за организатори трябва да са регистрирани като безработни и да имат завършено минимум средно образование. Повече информация за програмата, както и списъкът с участващите общини могат да бъдат намерени на информационните табла в бюрата по труда в страната и на уебсайта на Агенцията по заетостта.

Осигурената заетост ще се финансира със средства от Държавния бюджет и по параметри и обхват, предвидени за изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 2018 г, пише novini. bg.

С. Петров

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар


Въведете кода от картинката