33 деца за 6 години разпитани в „Синя стая“ в Благоевград
11 юли 2019 15:47 Mobile watches 8173 прочита Mobile comments 2 коментара

33 деца, жертва и /или свидетели на насилие, са разпитани в „Синя стая“ в Благоевград от момента на нейното създаване през ноември 2013г. За изминалата година са преминали 6 деца. Най- много разпити са проведени през 2016г.- 16 на брой. За настоящата година все още няма заявени изслушвания, обобщиха информацията за Struma.com от Община Благоевград.

„Синя стая“ се използва в случаите, когато се разпитват деца, жертви / свидетели на престъпления , на основание чл. 262 от НК, разпитите пред съдия на деца, жертви/ свидетели на престъпления, по реда на чл. 223 от НК. Разпити се осъществяват и когато съдия по дело прецени, че трябва изслушването на свидетели. ,, Синята стая’’ може да бъде използвана и в други случаи, в които защитата на уязвими участници в процеса налага това, в това число, но не само за изслушване / разпит на пострадали от трафик на хора, сексуални престъпления, домашно насилие и др.

За да се провежда изслушване или разпит на дете в Синя стая, Община Благоевград е сключила Споразумение за сътрудничество с Окръжен и Районен съд - Благоевград и ОД на МВР – Благоевград. Съгласно него всички партньори се задължават да организират и проведат изслушване / разпит на деца, жертви /свидетели на насилие, спрямо разписаните процедури, приложени към него.

Изслушването или разпит в Синя стая осигурява защита на правата и интересите на детето във всички фази на наказателното производство съгласно ,, Закон за закрила на детето‘‘ , ,, Конвенцията за правата на детето‘‘ и Директиви на Европейския съюз относно гарантиране правата на децата жертви или свидетели на насилие. Използването на Синята стая цели гарантиране на висшите интереси на детето и ограничаване на броя на разпитите на деца, жертви/ свидетели на престъпления, до възможния минимум и провеждането им само доколкото това е необходимо за целите на наказателното разследване и производство. Редът, по който се осъществява разпит е съдията от Окръжен /Районен съд – Благоевград, докладчик по делото, прави писмена заявка до доставчика на услугата ,, Синя стая’’ , в която изрично посочва правното основание за използване на ,,Синя стая‘‘.

Специализираното помещение ,,Синя стая’’ се намира на ул. ,,Христо Смирненски’’ №5 Б и е част от социалната услуга в общността ,,Център за социална рехабилитация и интеграция‘‘ към Бюджетно звено ,, Заведения за социални услуги ‘‘ на Община Благоевград. Това е специално приспособено помещение за провеждане на изслушване и /или разпит на деца извън съдебната зала или управлението на полицията от обучени специалисти. Тя се състои от две помещения, между които има стъкло тип венецианско огледало с едностранно отражение. Едното от тях е предназначено за детето и специалистът, обучен да провежда изслушване/разпити в Синя стая, а в другото са останалите участници в процеса (водещият разследването, съдията по делото, обвиняемият (подсъдимият) и неговият защитник, вещи лица, родители и др.).

Стаята за детето е мебелирана така, че да предоставя дружелюбна и предразполагаща атмосфера, която му осигурява усещане за комфорт и същевременно да го предразположи към специалистът, който провежда разпита.

Другото помещение е оборудвано със записваща аудио – визуална техника, която се ползва от органите, ръководещи съдебните процедури, за нуждите на които се провежда изслушването на детето, във връзка с пряко наблюдение на разпита на детето. Отделните две помещения на синята стая имат и отделни входове, за да се изолира в максимална степен възможността за визуален контакт на изслушваното дете с другите участници в съдебната процедура.

К. Тодоров

2 коментара
Коментирай
11.07.2019 16:07 | Цъ цъ
Изобщо не вярвам на обучените ви специалисти.12.07.2019 21:05 | тцъ тцъ
Напълно безсмислена статия. Тази информация касае професионално хора, които няма да я ползват чрез клюкарски сайт. Тя не е за обществено ползване!
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар