Анализ в Struma.com! Малките матури в област Благоевград! Четвъртокласници с подобрени резултати по български език, от 2020г. отпадат две от матурите
11 юни 2019 11:55 Mobile watches 11085 прочита Mobile comments 7 коментара

Благоевградска област е подобрила резултатите си спрямо миналата година при провеждане на матурите след 4 клас. От следващата учебна година, матури ще има само по български език и математика. Ще отпаднат „Човек и обществото“ и „Човекът и природата“ като обект на външно оценяване.

Подробен анализ на матурите специално за Struma.com направи Анета Марянска, старши експерт за обучението в начален етап в Регионално управление по образованието в Благоевград. Областта тази година е на 8 място в класацията за страната по справка на МОН.

„Ще търсим причините, тъй като миналата година бяхме на 5 място. Ще видим кой предмет ни дърпа назад в Национален мащаб. Миналата година, това беше българският език. Тази година положихме там повече усилия. И наистина единствено по български език имаме прираст на оценката с 0, 24 стотни“, уточни Анета Марянска. През 2018 г. средната оценка при НВО по български език за област Благоевград е била 4, 90, а тази година 5,14.

При останалите предмети има лек спад в оценката. Математиката през 2018г. четвъртокласниците от областта са показали знания за средна оценка 5,18, а тази година тя е 5,01. При „Човек и общество“ успехът е 5,38 за 2018г. спрямо 5.12 тази година.

„Човекът и природата“ от 5,43 през 2018г. сега успехът е 5,30. Спрямо записването на текст под диктовка, Благоевградска област е била на 13 място през изминалата година. След взети мерки спрямо българския език, овладяването на граматиката, на правописните норми, което е оказало резултат и е извело областта на 5 място, със средна оценка от диктовката 5,17.

От Регионалния инспекторат по образованието отчитат положително, че тази година има намаляване на броя на отсъстващите четвъртокласници от матурите. „Проследявайки три години назад, през 2017г. са отсъствали 4,3 %, през 2018г. - 4,1% и тази 3,1 % от матурата по български език“, каза Анета Марянска.

При всеки един от предметите на матурите, учениците имат силни и слаби страни. При диктовката, е установено, че учениците добре могат да изписват думи без собствено ударение, думи я с Я и Щ, усвоили са механизма за проверка правописа на звучна съгласна в края на дума. Слабо място остава правопис на гласните с неударена сричка и правопис на звучна съгласна пред беззвучна в средата на думата. „Тази година имаше и промяна в критериите при оценяване на диктовките. При една грешка, не се отнемаше точка тази година“, допълни Марянска.

В следващия компонент-прочитане на текст, с два типа задачи- избираеми и отворен отговор. Силната страна на учениците от област Благоевград, е че се ориентират много добре при въпросите с избираем отговор. Това показва, че всички имат добра четивна техника, разбират смисъла на прочетеното, ориентират се в сюжета. Резултатът е 96 % верни отговори.

Учениците се затрудняват при въпроси, в които трябва да открият връзка между характера на героя и основната мисъл на текста. Също ги затруднява да направят извод от литературното произведение. Около 40 % не получават една точка от този въпрос и трябва да бъде продължена работата на учителите в тази посока, според специалистите. Другият тип задачи, в които се покриват езиковите компетентности, са с много добри резултати.

При матурата по математика, анализът показва, че четвъртокласниците показват принципа за записване на числата в десетична бройна система, сравняват естествени числа, знаят алгоритмите за извършване на четирите аритметични действия. Диапазонът на успеваемост е 85 до 95 %. Слабо място е задачата за мерните единици. Геометричните задачи- разпознаване на видове триъгълници и видове ъгли, има дефицит в развитието на пространственото мислене.

При задача за намиране на число в равенство, учениците са се справили добре - 71 %. При съставна текстова задача, 47 % са дали пълен отговор и са получили 2 точни, 17 % имат частични отговори с 1 точка и 36 % или са дали грешен отговор, или са оставили задачата без отговор. „Тук изводът е, че началните учители не сме успели да компенсираме слабите звена в знанията по математика на учениците и трябва да се наблегне на ученето с разбиране“, обобщи Анета Марянска.

При „Човекът и обществото“ има диапазон от 75 до 90 % верни отговори. Учениците показват формирани знания за граници на България, трудовата дейност на хората, заобикалящия ги обществен свят, правила при бедствия и аварии, знаят важни събития и велики личности от историята на страната.

Четвъртокласниците се ориентират добре и при работа с географска карта. Въпрос, който е затруднил учениците, е в сферата на безопасност на движение по пътищата. Специалистите са категорични, че този момент от образователната среда ще бъде компенсиран, тъй като е свързан с опазване здравето и живота на децата.

„Децата успяват по „Човекът и природата“ да разграничат проводниците на топлина, групи растения и животни, познават основните жизнени процеси на организмите от живата природа, функции и устройство на човешкото тяло, здравословен начин на живот на хората, екологичните проблеми на нашето съвремие“, обобщи резултатите специално за Struma.com Анета Марянска, старши експерт за обучението в начален етап в Регионално управление по образованието в Благоевград.

Цвети Иванова

7 коментара
Коментирай
11.06.2019 13:19 | Искаме старата система
Така и не мога да разбера каква е ползата от толкова много матури освен да тормозят децата, едно време имаше само две матури при завършване на средно образование сега 22матури и образованието е под всякаква критика толкова прост народ никога не е имало.
11.06.2019 14:31 | Никола
Интелигентните млади (не само млади) хора напускат разграбена България и обезлюден Благоевград., заради крадците от герб.
11.06.2019 14:34 | Никола
Тази година в Благоевград първокласниците ще са 740, а преди няколко години бяха 1100, хората са принудени да емигрират от родния си град, всеки може да си направи изводите защо и кой (кои) са виновен.
11.06.2019 15:28 | АНка
къде го видя обзлюден благоевград като главната улица е пълна с народ и кафенетата са пълни
11.06.2019 16:12 | Никола
Излез от панелката към 20 часа, ще видиш, че по центъра има десетина човека.
11.06.2019 16:15 | Никола
Селяни-герберасти, нямате база за сравнение, не коментирайте града ни, всички знаем какво бижу беше Благоевград и в какво го превърна кмета само за 8 години..
11.06.2019 17:12 | Няма значение
Пак го изберете тоя ..съсипа един красив град...
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар