Идва страшна криза! Драстично поскъпване на цените на храните
14 септември 2021 08:54 Mobile watches 11183 прочита Mobile comments 12 коментара

Драстично постъпване на основните храни отчита от началото на пандемията проучване на КНСБ и Института за социални и синдикални изследвания. Прогнозата е, че повишението в цените да продължи. 

Проучването, направено в периода 26 август - 1 септември, проследява изменението на цените на 32 хранителни и нехранителни стоки от първа необходимост. Целта му е да представи ценовата динамика в началото есенния сезон в условия на извънредна епидемична обстановка. 

Драстично нарастване се наблюдава в цената на слънчогледовото олио, като за едногодишен период е с 43%. По-ускореното нарастване на цената започна още през месец март, вследствие от по-слабата реколта и влиянието на международните борси, където се отчита драстичното покачване на котировките на суровото слънчогледово масло. 

Средната цена на слънчогледовото олио е 3, 86 лв., при 2, 70 лв. през септември 2020 г. В област Кюстендил средната цени на слънчогледовото олио е 3, 88 лв. и надхвърля средните за страна, при това е област с размер на средната работна заплата по-нисък от средната за страната с 33%. Това означава, че ако със средната заплата за страната могат да се закупят 390 литра олио, то със средните заплати в Кюстендил могат да се закупят съответно 259 литра олио, или с 1, 5 пъти по-малко. С най-висока стойност на средната цена се регистрира в Бургас и Ямбол, съответно 4, 45 лв. и 4, 25 лв. 

Регистрира се увеличение на цените при хлебните изделия. Хляб “Добруджа“ поскъпва с 4. 2%, при това килограм пшеничено брашно отчита ръст със 7. 3%. Средната цена на килограм хляб “Добруджа“ достига 1, 72 лв., при 1, 65 лв. преди година. Независимо от предвижданото възстановяване на производството на пшеница през 2021 г., изкупните цени на пшеницата в България остават сравнително високи, отразявайки развитието на международните пазари. 

Прогнозите на основните международни анализатори сочат продължаващо нарастване на глобалното потребление на зърнени култури през 2021/22 г., в т. ч. и на пшеница, което ще възпрепятства по-осезаемо понижение на цените. Наред с това хлебопроизводителите заявяват повишаване през септември на цените на хляба с минимум 10 ст., следствие от повишаване цените на енергоносителите. Очакванията са цената на килограм хляб в края на годината да достигнат около 1, 80- 2 лв. 

Анализът на динамиката на цените хляб и зърнени храни, показва че за периода м. юли 2010 – юли 2021 г. те нарастват с 33, 4%, при това общите равнища нарастват с 19. 3%. Видимо е, че цената на хляба ускорено изпреварва нарастването на общите ценови нива. 

Изследването, публикувано на сайта на КНСБ, не е представително. Наблюдават се постоянни търговски обекти, включени в извадката от тримесечното наблюдение за заплата за издръжка. Регистрират се най-ниската и най-високата цена от една и съща стокова позиция за фиксирания период на наблюдение. Получените данни са осреднени на национално ниво. Обхватът на извадката включва 27 областни центрове. 

Цените на някои зеленчуци бележат значително нарастване за годишен период. При това, нараства цената на зеленчуци, характерни за сезона със силно потребление, предвид подготовката на домашни зимнини, които присъстват в традициите на българските домакинства. 

Драстично нарастване се наблюдава при: 

- Краставици – 35. 8%; 

- Домати – 17. 7%; 

- Пипер червен – 23. 7%; 

- Зеле – с 18. 0%; 

- Моркови – с 17. 1%; 

- Картофи – ръст с 6. 2%; 

- Фасул зрял – 7. 4%. 

Средната цена на доматите е 2, 65 лв, при 2, 25 лв. преди година. Във Варна – средната цена на доматите достига – 4, 03 лв, Бургас – 3, 40 лв, Кюстендил – 2, 70 лв. 

Ръст на цените се наблюдава и при плодовете. Най-търсения плод за есенния сезон – прасковата, в търговската мрежа се предлага с 24. 1% по-висока цена в сравнение със септември 2020 г. Средната цена е от 3, 30 лв. при 2, 66 лв. през 2020 г. Най-високи стойности се регистрират в Добрич – 4, 49 лв., Бургас – 4, 30 лв., Пловдив -4, 10 лв. 

При останалите хранителни стоки се наблюдават леки колебания нагоре и задържане на цените при някои от тях. От местните продукти значително нарастване се наблюдава при цената на пилето със 7. 5%, сухите колбаси с 4. 0%. 

Възходящ тренд се отчита и при горивата за ЛТС. Цената за литър Бензин А-95 нараства с 26. 8%, а дизел с 25. 4%. Средната цена на литър Бензин А-95 и на дизел е от 2. 27 лв. 

От гореизложени данни, могат да се направят следните изводи: 

Темповете на изменение на жизнено необходими хранителни стоки, както и на енергоносителите и горива ще продължават да диктуват ръста на общото ценово равнище. Тревожен е фактът, че темпът на нарастване на цените на производител достига до 13. 6% през м. юли. Това са индикации за продължаващ ръст на потребителските цени, който ще зависи и от поведението на стопанските субекти. 
Възможно е да се допусне, че бизнесът ще има възможност да поеме тези изменения, след като през пандемичната 2020 г. при намаление на цените на природния газ и транспорта нямаше драстично намаление на цените на стоки и услуги от първа необходимост. 

Важен фактор за нарастване на потребителската инфлация е нарастването на вътрешното потребление и платежоспособност на българското население. Факт е че, средните работни заплати за страната нарастват с 14. 1% за едногодишен период, но едва 30% от наетите лица получават средна и над средната за страната (1525 лв.). При това под този ръст остават редица икономически дейности, със значително по-ниска СРЗ, като „Производство на облекло“ ръст с 6. 6%, Добив на неметални материали и суровини с 2, 6%, Производство на напитки с 6. 8%. Спад на СРЗ се отчета при „Производство на химични продукти „ с -3. 4%, Рекламна дейност и проучване на пазари със 7. 7%. 

Минималната работна заплата нараства от началото на годината с 6. 6%, но с повишаване на инфлацията на жизнено важни стоки и услуги, този ръст съвсем не е достатъчен за да се запази покупателната способност на около 502 хил. (23. 4%) наети лица на МРЗ. 

Увеличението на цените на електро и топлоенергията ще окаже пряко влияние за нарастване на издръжката на живота от по-високите разходи за поддържането на жилището, а именно от по-високите сметки за ток, парно, вода. През летните месеци тези разходи са по-малки, но не трябва да се забравя, че през този период домакинствата заделят средства от семейния бюджет, за да поемат сметките си през зимния период. 

Всички тези данни говорят за увеличаване дела на енергийната бедност, а ниското покритие на отпуснатите енергийни помощи в съчетание със скромните размери на доходите значително намалява тяхното въздействие върху бедността и неравенството. В тази насока са необходими дългосрочни и превантивни мерките. 

Прогнозата на КНСБ е, че ще продължи да нараства издръжката на живота и оттам и заплата за издръжка. Очаквания са в края на годината заплата за издръжка за тричленно домакинство (2 възрастни +1 дете) ще достигне ръст с около 4-5%. 

Това означава, че всеки от двамата възрастни в това домакинство трябва да получава трудово възнаграждение не по-ниско от 1300 -1350 лв. 

Всички тези данни са достатъчен аргумент за отстояване позицията на КНСБ за устойчив ускорен ръст на заплатите през следващите 5 години (средногодишно с 12. 5%), като предимствено нараства МРЗ (средногодишно със 17. 5%). Това ще осигури компенсиране на загубата от инфлация и ще допринесе за устойчиво нарастване на жизнения стандарт на българските домакинства, се казва още в изводите на КНСБ. 

12 коментара
Коментирай
14.09.2021 10:20 | старогражданин
Лична, семейна и родова стабилност ! При шантава година, власт и народ друг изход не виждам. То и това не е сигурно, но наша е поговорката за кръвта и водата. Дано се помни.
14.09.2021 10:25 | юли
само на Траюо Джаджев не го боли за кризата оти за нула време от гладно псе стана господин нов брендо на петрич истински газда никои не може нищо да му напрае
14.09.2021 11:45 | как сте, дебили?
Как сте, тъпи, прости, дебили с големо самочувствие на знаещи?! Избрахте ли си си крадци и измамници да ви управляват? Сега ще видите резултата от управлението им - кражби, грабежи, убийства, измами... ИНФЛАЦИЯ, ГЛАД, БЕЗРАБОТИЦА! Лошото е, че натресохте на нас и на държавата некадърните боклуци, а вие си заслужавате и бедността, и мизерията, и тормоза! Заради вас, МАМК@ ви!
14.09.2021 13:06 | До горния толуп
Най големия дебил във форума си ти. Пилеш постоянно небивалици. За 11 години герб направи българите най бедни в цяла Европа и на първо място по смъртност, кражби, корупция.
14.09.2021 13:07 | ЦЕЦО
ГЕРБ Е НАЙ ГОЛЯМОТО ЗЛО СПОЛЕТЯЛО БЪЛГАРИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ. ФАКТ.
14.09.2021 14:09 | Петрова от Блград
Ще ви тегля една майна ако от третия път не ми приемете писането
14.09.2021 14:24 | Петрова от Блград
Всичко идва от проклетите комунисти
Беше спокойно, възкръснаха старите комунисти от протеста в парламента и цените нагоре
Затова ВНЭМАВАЙТЕ за КОГО ГЛАСУВАТЕ
14.09.2021 14:49 | До Петрова
Най големите комунисти са герб, начело с цар тиква от Банкя - дългогодишен член на бкп.
14.09.2021 14:50 | Сандански
Цените са нагоре заради тъпите герберасти.
14.09.2021 17:30 | Кдкфкфк
Гърч на тоя мижав народ, щом си мълчи значи е доволен! До вчера стачкуваше, че ще му затворят кръчмите, а не че цените в магазините са нагоре! Набивай в канчето, че трябва да се ваксинира и колко болни има, всеки ден по 50 пъти в медиите, а че цените скачат, това не забелязват,. Хора, скачайте за високи заплати, оти си е е*ало мамата
15.09.2021 00:06 | ���. K������� ������
СЛЕД ИЗБОРИТЕ БАТ БОЙКО СЕ ВРЪЩА НА БЕЛ ДЖИП И ДЪРЖАВАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗВИВА НОРМАЛНО!!!
ТЕЗИ БОКЛУЦИ ШИБАНИ ДЕТО СЕГА НИ УПРАВЛЯВАТ СЧУПИХА ДЪРЖАВАТА ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА. ПРОКЛЕТИ ДА СА!!!
15.09.2021 06:58 | До горния толуп
Дебила "К" пак пише небивалици.
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар