Инж. Дамян Дамянов опроверга депутата Ал. Дунчев: Не е вярно, че във вододайната зона на селата Горно Дряново и Лещен се извършва незаконна сеч
12 май 2022 09:03 Mobile watches 15474 прочита Mobile comments 12 коментара

"Не е вярно, че във вододайната зона на селата Горно Дряново и Лещен се извършва незаконна сеч", така както твърди депутатът Ал. Дунчев. Това заяви в ефира на bTV директорът на ЮЗДП Дамян Дамянов и припомни, че заместник-министър Стефан Бурджев е посетил района в края на месец март 2022 г. и сечта там е била забранена. Той обясни, че повредите върху 2/3 от площта на „Държавно горско стопанство Гърмен“ са причинени от снеголом на 26. 01. 2019 година, а инвентаризираните над 150 000 куб. метра повредена дървесина се усвояват през последните 3 години. 
 
"По тази причина част от насажденията в района са с нарушена структура и забавено възобновяване. С оглед спецификата на района и съобразно разпоредбите на Закона за горите, площите ще бъдат възобновени", обясни той. По думите му подотдели 187 „м", 188 „б" и 188 „д" не попадат във вододайната зона на с. Горно Дряново и с. Лещен и за тях няма въведени ограничения. "Ако в насажденията е установена сеч на маркирани млади букови дървета, то те са били пречупени и повалени от снеголома. Здрави букови дървета нито са маркирани, нито са незаконно отсечени", каза Дамянов и подчерта, че в тези насаждения са извършвани проверки от различни институции и не е констатирана незаконна сеч.

Директорът на ЮЗДП подчерта, че „Възобновителните сечи" в пояс II на санитарно-охранителните зони не са забранени като ограничения или забрани се налагат с конкретна заповед. Той коментира, че със заповедта от 2 декември 2009 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград за определяне на санитарно-охранителната зона на водохващането на с. Горно Дряново и с. Лещен, най-вътрешният пояс I за строга охрана е с площ от 3 ха и в него са забранени всякакви сечи. Такива не са установени. 
 
Инж. Дамянов допълни, че средният пояс II на санитарно-охранителната зона е с площ от 193, 1 ха, като в него възобновителните сечи се ограничават, но не се забраняват и това е спазено, като е намалена интензивността на планираните сеч наполовина. "Планираните възобновителни сечи са съгласно утвърдения горскостопански план на ДГС Гърмен от 2020 година. Маркираните за сеч насаждения са с наполовина намалена интензивност спрямо планираните по горскостопанския план сечи. Служителите на „Държавно горско стопанство Гърмен" през 2021 г. са маркирали за сеч 2 935 куб. метра от пет насаждения, попадащи в пояс II на санитарно-охранителната зона, при планирано по горскостопански план ползване от тези насаждения в размер на 4 600 куб. метра", каза още директорът на ЮЗДП. 
 
По думите му не е вярно, че са установени нередности в санитарно-охранителната зона на водохващането на с. Горно Дряново и с. Лещен. "Фактите са: За планираните сечи в тези насаждения са извършени проверки от Изпълнителна агенция по горите, Югозападно държавно предприятие, гр. Благоевград, Икономическа полиция – гр. Благоевград, РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция „Западно беломорски район". При проверките не са установени нарушения от „Държавно горско стопанство Гърмен", свързани със стопанисването и ползването на горите. 
В маркираните насажденията не е извършвана сеч, а само е планирана и действията по сключените след проведени състезателни процедури договори за добива и за продажбата на дървесината от маркираните насаждения е спряна. 
 
Проверките в района са няколко. На 17 и 18 февруари 2022 г. е извършена обстойна документална и теренна проверка от служители на „Югозападно държавно предприятие“, гр. Благоевград в „Държавно горско стопанство Гърмен”, въз основа на която е констатирано следното: 

При извършване на проверка е установено, че за всички насаждения са налични нормативно изискуемите документи за извеждане на планираните стопански мероприятия – отгледна сеч и възобновителни сечи, като планираното по горскостопански план ползване е между 10% и 25% от общия запас на насажденията", заяви той. Дамянов каза, че е констатирано, че маркирането на подлежащите на сеч дървета е извършено съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите. Маркиращите лесовъди са се съобразили с наличието на вододайната зона и въведения ограничителен режим, като извършеното маркиране е с по-ниска интензивност от планираната по горскостопанския план. "В единственото насаждение, което граничи пряко с р. Дряновска река е оставена буферна зона с ширина 20 - 30 м по протежението й.

В останалите пет насаждения, в които има дерета - притоци на р. Дряновска река, при маркирането също допълнително са оставени буферни зони с ширина над 20 м, независимо, че деретата не са с постоянно водно течение", обясни Дамянов. 
 
Във връзка с допълнително получен сигнал за извършвана сеч от обекта в периода 26-27 февруари, инж Дамянов  коментира, че на 1 март е извършена втора проверка с обход на терен на всички насаждения от обекта при снежна покривка от около 30 см, при което е установено, че сеч и извоз от обекта не са извършвани. "Обходени са и разположени в близост насаждения, част от други действащи редовни и преходни обекти извън вододайни зони, при което е установена извършена редовна сеч и последвала експедиция на 26 февруари на дървесина от насаждение с повреди от снеголом и снеговал. 
 
На 25. 03. 2022 г. е извършена нова специализирана документална проверка от РИОСВ – Благоевград и РДГ – Благоевград при която също не са констанирани нарушения при планирането на дейностите в горите попадащи в санитарно-охранителната зона. 
 
На 29. 03. 2022 г. служители на ИАГ, ОД на МВР – Благоевград са извършили нова теренна проверка във въпросните подотдели, при която не са установени нарушения", обясни директорът на ЮЗДП. 
 
По отношение твърденията за извършени нарушения извън гореописаните насаждения, попадащи в санитарно-охранителната зона, директорът на ЮЗДП  пое ангажимент да бъде извършена проверка. 

Вяра Колева 


 

12 коментара
Коментирай
12.05.2022 09:39 | Петрич
Гнустия
12.05.2022 09:48 | от левскар
Тоя Дунчев е с психически отклонения- до колкото знам психиатрията в Благоевград работи.
12.05.2022 11:39 | ГрЗА
Докато този не бъде свален и съден не очаквайте нищо да се случи- схемите с плащането всеки месец си вървят
12.05.2022 13:13 | ТРАЧИ ЛАЖИ
Добре, повервахме ти.
12.05.2022 14:00 | Занзибар
Разбира се, че не се извършва, но ще се извършва съвсем скоро.
12.05.2022 14:59 | Гора
Дамянов, вижда ти се края. Много те забавиха, ама ти се съгласи да пълниш касата на БСП. Ще дойде видовден... още малко. Какво ще отговориш за парите, които искаш всеки месец от директорите на ДГС -та? Всичко се знае агент Дамянов.
12.05.2022 15:03 | ЮЗДП
Дунчев, не ти е удобен, защото казва истината, нали Дамянов? Изкарвате го луд, ама много си е наред, момчето. Браво, Дунчев, не се отказвай, струва си да им разкриеш далаверите.
12.05.2022 16:42 | Някой
Дамянов погледни си подчинените как злорадстват . Почисти си къщичката. Много предатели около вас!
12.05.2022 20:50 | До горния
Няма нужда да ги поглежда, подчинените, защото Дамянов си отива.
12.05.2022 22:21 | 161
Сашо дунчев преди да стане депутат беше шеф на Изпълнителна агенция по горите!!! Е тогава защо не правеше проверки?? Свалиха го, спре му далаверата и почна са реве!! Артисти!
13.05.2022 09:02 | pio
Намери се един министър, който да не ходи на хижата на Дамянов. Махайте го тоя! Горските станаха милионери по негово време.
13.05.2022 20:18 | Илия Григоров
ДАМЯНОВ ТИ СИ ЗА РАЗСТРЕЛ ГНУСЯГО ДОЛНА
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар