Кметовете на Сандански, Кресна и Струмяни направиха първа копка за изграждане на предприятие за обработка на битови отпадъци
25 април 2019 17:44 Mobile watches 12852 прочита Mobile comments 6 коментара

На 25 април 2019 г. в община Сандански, във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-2.002-0013-C0 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна", финансиран от ДБФП BG16M1OP002-2.002-0013-C0/13.11.2017 г. от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура №“ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, се проведоха: Откриваща конференция и Официална церемония „Първа Копка“.

Гости на пресконференцията бяха представители на МОСВ, г-н Ангел Георгиев – директор РИОСВ Благоевград, г-жа Стоянка Манолева – директор дирекция „Планове и Разрешителни“ към Басейнова дирекция „Западно - Беломорски регион“.

Пресконференцията беше открита от г-н Котев, Кмет на община Сандански. Приветствие направиха и г-н Николай Георгиев кмет на община Кресна и г-н Емил Илиев кмет на община Струмяни.

Ръководителят на проекта, г-н Иван Гюров, представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Общият бюджет на проекта възлиза на 9 368 737.16 лв., от които

Европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие:

6 006 389.33 лв.

Национално съфинансиране от Бюджета на Република България: 1 059951.06 лв.

Данък добавена стойност: 1 515 502.66 лв.

Общинско съфинансиране в размер на 786 894.11 лв. от бюджета на:

община Сандански: 666 578.00 лв.

община Кресна: 80 263.20 лв.

община Струмяни: 40 052.91 лв.

Продължителността на проекта е 32 месеца, считано от 13.11.2017 г.

Основните цели на проекта са: Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез изграждането на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; С изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Сандански, ще се осигури еколого-съобразното управление на тези отпадъци; Изграждането на инсталациите и въвеждането им в експлоатация ще допринесе за постигане на националните цели, заложени в националното законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.,

Повишаване на общественото съзнание.

Беше даден успешен старт на строително-монтажните работи по проекта чрез официална церемониална „Първа копка” в местност „Могилата“ от г-н Кирил Котев – кмет на община Сандански, г-н Николай Георгиев - кмет на община Кресна и г-н Емил Илиев - кмет на община Струмяни.

По проекта ще бъде изградено предприятие, включващо: Регионална инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци и Регионална инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

Това е първият подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020“ и първият проект, който стартира официално с „Първа копка“.

6 коментара
Коментирай
25.04.2019 22:00 | Никога
Санданчани спрете този проект. Незнам кой е гласувал за него но това е подигравка с данакоплатци те . Всичко пак е далавера за присвояване на средства. Тоя Кмет иска тотално да унищожи хубавия все още въздух на града
25.04.2019 22:40 | Анал изатор
Ако не беше кмета на Кресна и неговият екип, този проект нямаше да съществува Те го направиха и реализираха. Деугите общини си седяха безучастно докато екипа на Кресна заедно с кмета, работеха неуморно за тази кауза. Ако не вярвате направете справка на пропагандната страница на кмета "Обединени за Кресна"
26.04.2019 19:23 | до Никога
А, бе ти дрогиран ли си бил докато си писал този идиотски коментар, или си си олигофрен по рождение?
26.04.2019 19:25 | Поздравления!
За първи път от началото на демократичния преход ще се изгради общинско производствено предприятие в Сандански. Поздравления!
26.04.2019 19:35 | Илиян Стоянов
БРАВО! и УСПЕХ!
26.04.2019 19:58 | Никога
Като започне да функционира ти ще започнеш да ходиш ИЗ града като дрогиран но лошото е че не само ти а всички Санданчани. Ако е толкова добра идея що не построят такава в Банкя до Боко
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар