Кметът на Струмяни Е. Илиев забрани продажба на цигари, алкохол, пиратки и райски газ на деца
24 ноември 2022 17:00 Mobile watches 5723 прочита Mobile comments 3 коментара

Кметът на община Струмяни Емил Илиев въведе със своя заповед куп забрани. Те касаят децата и младежите до 18-годишна възраст.

Кметът забранява предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи, на малолетни и непълнолетни. Ето заповедта на градоначалника:

ЗАПОВЕД

Заповед на кмета на Община Струмяни – г-н Емил Илиев на основание чл.44, ал.1, т.4 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5б, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам, предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия на деца.

2. Забранявам, употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ).

3. Забранявам продажбата на пиротехнически изделия /ракети, бомбички и други взривоопасни материали/ на малолетни и непълнолетни лица.

4.Създавам Комисия в състав: -Представител на РУ на МВР – Сандански -Стоян Стоянов - инспектор към ОБА Струмяни -Ивайло Йовев – техник на ПУ и РПЦ към ОБА Струмяни

4.1. Със задача в периода от 21.11.2022г до 25.11.2022г включително, да връчи настоящата заповед на собственици, управители и/или наематели на магазини и търговски заведения, намиращи се на територията на община Струмяни, лично срещу подпис и констативен протокол.

4.2. При констатирано нарушение на настоящата заповед по т.1 и т.2, да се състави акт за административно нарушение на основание чл. 5б, ал. 3 от ЗЗД, като нарушителите се наказват с глоба или имуществена санкция от 2 000 лв до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година. Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Иван Секулов – секретар на община Струмяни.

Заповедта да се оповести публично на населението, чрез публикуване на интернет страницата на общината, фейсбук профила на общината и да се връчи на собственици, управители и/или наематели на магазини и търговски заведения, намиращи се на територията на община Струмяни и кметове и кметски наместници.

3 коментара
Коментирай
24.11.2022 23:29 | Горна Джумая
Сериозно!!! Да не би, до сега да е било позволено? Струна жалки сте.
25.11.2022 09:48 | Маг
О, чудо!!!
25.11.2022 11:41 | Зам кметица
ТРЯБВА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ НА ТЕБ КМЕТЕ А ПОЛИЦИЯТА КАКТО В СТАМБОЛИЙСКИ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ПРОВЕРКА И НА ТЕБ
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар