Куриозен казус в РС Петрич! Заради 1 стотинка глобиха грък! Чужденецът платил 9 999.99 лева в брой и нарушил закона..
12 юни 2019 15:10 Mobile watches 11277 прочита Mobile comments 3 коментара

Глобиха грък за нарушаване на Закона за ограничаване плащанията в брой. Николаос Варсамис е едноличен собственик на фирма "Екотекс България" ЕООД, която е регистрирана и развива дейността си в Петрич.

От името на фирмата му било направено плащане, което надвишава с 1 стотинка максимално допустимата сума за плащане в брой, която е 9 999.99лв. Съгласно представен Протокол от решение, взето през март 2018г. на Общото събрание на дружеството е взето решение за разпределяне на дивиденти като „Екотекс България" ЕООД следва да изплати на Николаос Димитриос Варсамис, в качеството му на едноличен собственик на капитала, сума в размер на 10 000, 00 лв., представляваща част от неразпределена печалба до 2016г.

Съгласно протокола, сумата трябвало да бъде изплатена в брой от касата на дружеството с разходно-касов ордер, без да се нарушава определения лимит за плащанията в брой. Няколко дни по-късно сумата била изплатена, за което е представена декларация от управителя Николаос Димитриос Варсамис, че изплащането на разпределения дивидент е извършено в обекта на дружеството - склад под наем.

По-късно ТД НАП София извършва проверка, при която е установено, че въпросното плащане е извършено. Според Закона за ограничаване на плащанията в брой, сума равна или надвишаваща 10 000лв, трябва да се осъществява по банков път. За нарушението бил съставен акт.

Съгласно санкционната разпоредба, ако юридическо лице наруши разпоредбата на закона, то следва глоба в размер на 50% от общия размер на направеното плащане. Варсамис обжалва наложената глоба в размер на 5000лв, като изрази становище за маловажност на случая. Според Районен съд Петрич, обаче, случаят не е маловажен и не е инцидентен за дружеството. В хода на проверките на счетоводните дела на фирмата е установено, че дружеството е нарушило забраната за плащане в брой на суми, равни на 10 000лв общо 41 пъти! Простите сметки показват, че, ако при еднократно нарушение глобата е 5 000лв, то за 41 нарушения като това, гръка трябва да понесе глоба в размер на 205 000лв. За сега не е ясно дали ще бъдат съставени актове и за другите нарушения.

Въпреки, че гръкът обжалва пред съда издаденото от заместник-директора на ТД на НАП наказателно постановление, съдия М. Банчева потвърди като правилна и законосъобразна наложената му глоба в размер на 5000лв.

Г. Георгиев

3 коментара
Коментирай
12.06.2019 16:45 | macedonomahos
Во Вулгария има дефицит на елементарна почтеност .Справедливостта е непозната, няма приятели на истината
12.06.2019 19:17 | пенчо
всичко са болни в тази държава
12.06.2019 22:36 | ЦЕЦО
По точно 1 лев:)
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар