Специални грижи и подкрепа за болни и самотни у дома по нов социален проект в Симитли
11 юли 2019 11:36 Mobile watches 3360 прочита Mobile comments 0 коментара

Община Симитли започва реализация на проект „Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна”. Кметът Апостол Апостолов вчера подписа договор за финансиране на стойност 165 780.28 лв. С него ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастните хора в общините Кресна и Симитли, чрез осигуряване на комплекс от социално-здравни услуги в домашна среда, като се изгради подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Ще се осигурят работни места за управител на услугата, социален работник, психолог, рехабилитатор, специалисти по „Здравни грижи”, специалисти в областта на социалните дейности - домашни помощници, социални асистенти и един диспечер на услугата, който ще осигури достъп до предлагане на здравно-социални грижи. Планирано е и закупуването на превозно средство, което ще улесни и помогне патронажната грижа по домовете на потребителите, поради многото населени и отдалечени места в общината, повечето от които трудно достъпни.

Целеви групи по проекта са хора с трайни увреждания и възрастни, вклщчително с хронични заболявания, които по различни причини не могат да организират самостоятелно своето ежедневие и не се справят без подкрепа. Целевите групи ще включват хора, които нямат близки в състояние да им помагат и не ползват социални услуги в общността. Интегрираните междусекторни услуги ще се предоставят след прецизна оценка на потребностите и според нуждите на всеки един отделен човек. Ще се създаде възможност част от потребителите по проекта да получат рехабилитационни услуги, обучения за самостоятелно справяне, както и помощ за закупуване на лекарства, хранителни продукти и такива за домакинството, заверка на здравни книжки; административни услуги; консултации за права и задължения.

Проектът осигурява достоен живот за участниците в него чрез предоставяне на интегрирани почасови услуги в домашна среда и улеснен достъп до социално-здравни услуги. Мобилен екип ще работи на терен в дома на потребителите по отношение на превенция на рискови за живота заболявания, промоция на здравето, мотивационна и психологическа подкрепа; медицинска рехабилитация за трудноподвижни хора с увреждания, които са без достъп до социални услуги в общността. За работата си на терен мобилният екип ще разполага с оборудвани уреди и пособия, както и с лек автомобил, който ще достига и до най-отдалечените от общинския център услуги.

Общата продължителност на проекта се планира да бъде 15 месеца, а самото предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъде 12 месеца. Планира се да бъдат включени поне 52 лица, ползватели на услугата от различните населени места в община Симитли и община Кресна.

0 коментара
Коментирай
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар