Свикват извънредна сесия на ОбС – Благоевград
17 март 2023 15:00 Mobile watches 9422 прочита Mobile comments 7 коментара

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 23 март 2023 година /четвъртък/ от 09:30 часав зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 4 точки.

Ето какво ще разглеждат общинските съветници на 23 март:

1. Предложение № 60-00-116/16.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите във „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД, ЕИК 205865355, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Дъбравска“ № 1.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

        2. Предложение № 60-00-115/16.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Включване на обект: “Съоръжение за укрепване на свлачищно-срутищен участък над път BLG 2061 (I-1) Благоевград-Бистрица-летовище „Бодрост“- местност „Картала“ в поземлен имот с идентификатор 04279.310.1 в Приложение № 8 наГодишнатапрограма за управление и разпореждане с имотите – общинскасобственост на Община Благоевград за 2023 г.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

      3. Предложение от Кмета на община Благоевград, относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, с обхват поземлени имоти в кадастрални райони с № 29, 32, 42, 52, 53 и 72 по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

      Максимална стойност на Кинт- 2.5;

      Плътност на застрояване- максимум 60%;

      Плътност на озеленяване- минимум 20%.

      Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           4. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

7 коментара
Коментирай
17.03.2023 15:53 | възмутен
Нехранимайковци
17.03.2023 16:04 | Дана
Лапачи
17.03.2023 16:09 | Дана
Този Р. Тасев е лапач
17.03.2023 17:22 | Анонимни алкохолици
Трябва ли да минават с дрегер преди заседанията? И ако да, на кой ще отчете промили, риторичен въпрос…?
17.03.2023 20:19 | Благоевград
Най- правилно решение е да се направи една финансова и имотна Ревизия на общинските съветници и на председателя на общинския съвет Р. Тасков. Дали ще се направи една такава Ревизия ?? Едва ли.
18.03.2023 18:49 | Благоевград
Имам питане ?
Защо се трият коментарите и блокират хората да изразяват
мнение . Става въпрос за 3- мата кандидати за шефове на ВиК
Благоевград .Хората на града, трябва да бъдат информирани
какви хора упрвлявт и къде и за какво се харчат парите
19.03.2023 05:29 | Образование
Кога ще започне да се дава път на младите и амбициозни хора? От една страна, въпросните директори с дългогодишен стаж хем взимат хубава пенсия, хем и доста добра заплата. Толкова ли е богата държавата ни, че да търпи подобно положение. Примери има много, включително в Благоевград и областта. Да им благодарят за свършената работа (която невинаги е чак толкова много) и да ги освобождават".
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар